Category

Sosiaalinen vastuu

Category

PSR Suomen tehtävänä on lisätä lääketieteellisen yhteisön tietoisuutta globaaleista eettisistä ja sosiaalisista kysymyksistä sekä edistää turvallista toimeentuloa, tasa-arvoa ja rauhaa.Järjestö on puolueeton ja riippumaton yrityksistä ja kaupallisista yhteisöistä, jotka voivat vaarantaa lääkäreiden ammatillisen koskemattomuuden. PSR Finland ei hyväksy lääketieteellisen tai lääketeollisuuden taloudellista tukea.

PSR Finlandin keskeinen tehtävä on kehitysyhteistyö, rauhan edistäminen ja sosiaalinen vastuu terveydenhuollossa.

lääketeollisuus

Liity jäseneksi Lahjoita

Mielenterveyshanke Somaliassa

WHO: n mukaan Somaliassa mielenterveyden esiintyvyys on yksi korkeimmista maailmanlaajuisesti. Julkisten mielenterveyspalvelujen tarjonta on kuitenkin edelleen vähäistä: koulutettujen mielenterveysalan ammattilaisten määrä on rajallinen, julkinen kapasiteetti heikko ja yhteisöiltä puuttuu mielenterveyspalveluja.

PSR Suomen mielenterveyshanke Somalimaassa, Somalian pohjoisosassa, lisää ihmisten mahdollisuuksia päästä yhteisöpohjaisiin mielenterveyspalveluihin. Hanke edistää myös ihmisoikeuksiin perustuvan lähestymistavan omaksumista ja lisää yleistä tietoisuutta mielenterveyskysymyksistä mielenterveyshäiriöistä kärsivien ihmisten leimautumisen ja syrjinnän vähentämiseksi Somalimaassa.

Toimenpiteen kestävyyden tukemiseksi ja mielenterveyden infrastruktuurin pitkän aikavälin kehittämisen edistämiseksi hanke lisää terveydenhuollon virkamiesten valmiuksia edistää mielenterveyttä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Tuberkuloosiohjelma Somaliassa

Tuberkuloosi on edelleen yksi Somalian keskeisimmistä terveysongelmista. Varsinkin lääkkeille resistentit bakteerikannat näyttävät yleistyvän haalistumisen sijasta, mikä tekee taudista yhä vaarallisemman ja vaikeampaa hoitaa. PSR Finlandin Somaliassa tekemän työn asiantuntijatiedot ja lisäarvo ovat erityisesti monilääkeresistenttien (MDR) tautitapausten diagnosoinnissa viljelyn ja lääkeherkkyysanalyysien avulla. MDR-diagnoosin paikallisten valmiuksien vahvistaminen edellyttää sitoutuneita pitkäaikaisia ​​ponnisteluja.

Laboratorion painopisteen lisäksi PSR Finland hoitaa tuberkuloosipotilaita WHO: n suositteleman DOTS-protokollan mukaisesti Hargeisassa ja Mogadishussa. Diagnostinen työ ja hoitotulokset ovat toistaiseksi olleet rohkaisevia, mutta uusia tapauksia diagnosoidaan jatkuvasti. Samaan aikaan alueen infektioiden todellisen määrän arvioidaan olevan huomattavasti suurempi kuin vahvistettujen tapausten määrä. Osana DOTS-protokollaa potilaille tehdään myös HIV-testit klinikoilla.

Sosiaalinen vastuu terveydenhuollossa

PSR Finland kannattaa oikeudenmukaista ja kestävää terveydenhuoltojärjestelmää Suomessa. Arvioimme kriittisesti lääkäreiden ja lääketeollisuuden suhdetta korostaen avoimuuden tarvetta terveydenhuollossa. Korostamme kaikkien ihmisten oikeutta korkealaatuiseen terveydenhuoltoon.

Terveydenhuolto

Tuemme yhteisessä ohjelmassa Global Clinicin (PapeTe) kanssa dokumentoimattomien maahanmuuttajien oikeutta terveydenhuoltoon. Tuemme myös vapaaehtoisten lääkäreiden, sairaanhoitajien, kätilöiden ja psykologien työtä Global Clinicissa. Global Clinic on tarjonnut terveydenhoitopalveluja UM: lle vapaaehtoisesti vuodesta 2011 lähtien.