Suomi

Ilmainen harrastus osana koulupäivää kaikille lapsille Suomessa kirjoittanut Taideyliopisto

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Suomalaisilla lapsilla on ilmainen harrastus koulupäivänä Suomen hallituksen rahoituksen ansiosta. Kulissien takana taidekasvatuksen tutkijat yhdessä eri kulttuuriorganisaatioiden kanssa ovat työskennelleet aktiivisesti unelman toteuttamiseksi.

Suomen hallitus myöntää 10 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 14,5 miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2021 alkaen lapsille suunnatun ilmaisen vapaa-ajan aktiviteetin suomalaisen mallin toteuttamiseen osana koulupäivää.

koulutuksen tutkijat

Suomalainen malli on pitkälti seurausta pitkäaikaisesta yhteistyöstä Uniarts Helsingin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustamassa Taide- ja kulttuurikasvatuksen observatoriossa, joka on yhteistyöverkosto eri yliopistojen ja muiden sidosryhmien välillä.

Observatorion mukaan suomalaisella mallilla voi olla suuri vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Siinä korostetaan lapsille suuntautuvan ja saavutettavissa olevan korkealaatuisen vapaa-ajan toiminnan merkitystä.

Observatorio on ehdottanut, että jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus koulupäivän aikana tutustua erilaisiin taiteen tai urheilun harrastuksiin ja valita sopiva harrastus.

Kaikki alkaa tutkimuksesta

Kaiken tämän perusta on tutkimuksessa. Suuren osan siitä tuottaa professori Eeva Anttila Uniarts Helsingistä ja hänen tutkijaryhmänsä ArtsEqual Research Initiative -hankkeesta – suurin taiteen alan tutkimushanke, joka on koskaan ollut Suomessa.

Eräässä poliittisessa esityksessään tutkijat ehdottavat, että suomalaisia ​​peruskouluja olisi pidettävä “Suomen suurimpina kulttuurikeskuksina, joissa korkealaatuinen, monipuolinen taide- ja kulttuurikoulutus on yhtäläisesti kaikkien saatavilla”.

Anttilan ja hänen tiiminsä mukaan lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että taide- ja kulttuurikoulutus vahvistaa lasten ja nuorten kulttuuripääomaa ja tukee heidän valmiuksiaan osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan.

Kohti tasavertaisempaa yhteiskuntaa

tasa-arvoinen yhteiskunta

“On suuri ilo nähdä, että tutkimukseen perustuvat poliittiset alushousut ja yhteistyö huolella valittujen vuorovaikutuskumppaneiden kanssa tuottavat konkreettisia tuloksia, jotka edistävät tasa-arvoa, luovuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa”, sanoo Uniarts Helsingin CERADAn johtaja Kai Lehikoinen TaideEqual.

Suomen taiteiden ja kulttuurikasvatuksen observatorion perustivat vuonna 2017 Uniarts Helsingin CERADA-tutkimuskeskus ja Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liitto. Sen yhteistyökumppaneita ovat Aalto-yliopiston taiteiden laitos, Lapin yliopiston taiteellinen tiedekunta, Haukkala-säätiö, Suomen taiteellisen peruskoulutuksen järjestö ja Suomen aikuiskoulutuskeskusten liitto. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee observatorion toimintaa.

Write A Comment